Contact

COOKIE STATEMENT INDEX HOSPITALITY SYSTEMS B.V. 

Index Hospitality Systems B.V. maakt gebruik van cookies op haar website www.indexsystems.nl en www.indexhospitality.com. Omdat wij jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken.

 • Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?

Index Hospitality Systems B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan Parklaan 13, 5061 JV, te Oisterwijk (“Index Hospitality Systems B.V.” of “Wij”), is verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in ons privacy statement.

 • wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Met cookies kan informatie worden verzameld of opgeslagen over het websitebezoek of over jou en/of jouw apparaat.

 • welke cookies gebruiken wij?

Functionele of noodzakelijke cookies
Deze cookies gebruiken wij om onze website goed te laten functioneren en om basisfunctionaliteiten beschikbaar te maken.

Analytische cookies
Met analytische cookies verzamelen wij, met behulp van derden, statistieken over hoe jij onze website gebruikt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze website verbeteren. Denk hierbij aan het opslaan van geanonimiseerde IP-adressen, je voorkeursinstellingen, vanaf welke pagina je op onze website bent gekomen, welke pagina’s je bekijkt en hoe lang je op onze website blijft.

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analytics’’ dienst. Wij maken gebruik van deze dienst om rapportages te krijgen over hoe u jij onze website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen “Analytics” informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derden

Via onze website kunnen cookies van derden worden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

 • In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Als je niet wilt dat Index Hospitality Systems B.V. cookies op jouw computer opslaat, kun je je browserinstellingen aanpassen. Ook kun je cookies die al geplaatst zijn verwijderen.

Indien je cookies uitschakelt of geen cookies accepteert, kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website goed werkt.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

 

 • privacy statement

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt. In ons privacy statement vind je meer informatie over hoe wij met jouw gegevens omgaan.

 • wijziging cookie statement

Index Hospitality Systems B.V. behoudt zich het recht voor om dit cookie statement van tijd tot tijd te wijzigen. De nieuwste versie wordt op onze websites gepubliceerd.

Laatst gewijzigd: 1-1-2021

COOKIE STATEMENT INDEX HOSPITALITY SYSTEMS B.V.

Index Hospitality Systems B.V. uses cookies on its website www.indexsystems.nl. Because Index Hospitality Systems B.V. wants to guarantee your privacy and improve the user-friendliness of your visit(s) to our website, we believe that it is important for you to know how and why we make use of cookies.

 • Who processes your personal data?

Index Hospitality Systems B.V., established and based at Parklaan 13, 5061 JV, in Oisterwijk (“Index Hospitality Systems B.V.” or “We”), is responsible for the processing of personal data as shown in the privacy statement.

 • What are cookies?

Cookies are small text files that your computer or mobile device stores when you visit our website. Cookies can be used to collect or store information about the website visit or about you and/or your device.

 • Which cookies do we use?

Functional or necessary cookies
We use these cookies to make our website function properly and to make basic functionalities available.

Analytical cookies
With analytical cookies we collect statistics about how your use our website with the help of third parties. By measuring the website usage, we can improve our website. This includes the storage of anonymized IP addresses, your preferences, from which page you came to visit our website, which pages you view and how long you visit our website.

Cookies of the American company Google are placed on our website as part of the “Analytics” service. We use this service to receive reports on how you use our website. Google can provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so, or insofar as third parties process the information on behalf of Google. We have no influence on this. We have not allowed Google to use the obtained “Analytics” information for other Google services.

Third-party cookies

Cookies from third parties can and may be placed on our website. The privacy- and cookie policy of the relevant (third-party) company applies to the use of cookies by other companies.

 • enable and disable cookies and the removal of cookies

If you do not want Index Hospitality Systems B.V. to store cookies on your computer, you can adjust your browser settings. You can also choose to delete cookies that have already been placed.

If you disable cookies or do not accept cookies, we unfortunately cannot guarantee that our website will work properly.

The way that you can adjust your settings differs per browser. Click on one of the links below to go directly to the manual browser or consult the help function of your browser if necessary.

 

 • privacy statement

With the use of some cookies, personal data is also processed. You will find more information on how we handle your personal data in our privacy statement.

 • Modifications of the cookie statement

Index Hospitality Systems B.V. maintains the right to change this cookie statement from time to time. The latest version of this cookie statement will be published on our websites.

Last modification: 1-1-2021

Keep reading