Contact

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Index Hospitality hecht waarde aan duurzaam ondernemerschap. Dat doen wij o.m. door het leveren van diensten, producten en kennis die nu en op de lange termijn bijdragen aan duurzamere ondernemingen. Zo bedenken wij samen met onze medewerkers duurzame en innovatieve producten en diensten. Daarnaast participeren wij in regionale en landelijke initiatieven die gericht zijn op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze participatie komt onder meer tot uiting in sponsoring en het toevoegen van technische kennis. Wij sponsoren organisaties die bij ons als mensen passen. Wij zetten ons in het bijzonder in voor kinderen. Kinderen zijn de toekomst en geen enkel kind ziek mag zijn.

Who we are
support
24/7 goede service & support

Jouw horecaonderneming moet altijd kunnen doordraaien. Daarom is uitstekende 24/7 service en support erg belangrijk. Je moet op ons kunnen rekenen. Juist als er zich onverhoopt een storing voordoet. Zodoende staat onze helpdesk voor je paraat. Zoals gezegd vierentwintig uur per dag. Zeven dagen per week.

Who we serve
Betrouwbaar en eerlijk advies

Index levert niet alleen betrouwbare producten, maar geeft ook altijd eerlijk en onafhankelijk advies. Betrouwbaarheid die wordt geprezen door onze partners en klanten. En die essentieel is voor onze business. Vandaar dat onze aanpak altijd is gestoeld op transparantie en eerlijk advies. Met als resultaat een stevige band tussen onze partners, onze klanten en onszelf.

What we do
QSR ConnectSmart® Kitchen
Innovaties door professionals

Wij zijn continue bezig met het innoveren van onze producten en diensten. Wij veranderen de manier waarop mensen in het F&B domein werken.

Dit doen wij door naar de markt vanuit de (eind)gebruiker. Vanuit inzicht en creativiteit ontwikkelen wij ideeën die revolutionair en vernieuwend zijn.

Who we are
Kinderen moeten lekker kunnen spelen.Die horen niet ziek te zijn.